Home / จัดส่งแม่บ้านออฟฟิศ

จัดส่งแม่บ้านออฟฟิศ

จัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด

บริษัท เมดไทย โฮมแคร์ จำกัด  ให้บริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงานด้วยการบริหารจากทีมงานคุณภาพที่มีความสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของท่านได้ เพราะเราเล็งเห็นว่าธุรกิจจำเป็นที่ต้องมีแม่บ้านประจำในทุกวันที่เปิดทำการ หากแม่บ้านประจำสำนักงานลาหรือหยุดงานจะเกิดปัญหาขาดแม่บ้านทดแทน หรือแม่บ้านที่หามาได้ขาดความชำนาญเฉพาะด้านและขาดผู้ฝึกอบรม ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้และยังสร้างภาระให้ผู้บริหารในการจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยราคาสุดคุ้มรวมน้ำยา อุปกรณ์ทำความสะอาด สัญญา 12 เดือน

บริการจัดส่งแม่บ้านประจำ

บริษัท เมดไทย โฮมแคร์ จำกัด คือ ผู้นำด้านบริการทำความสะอาดมีความพร้อมในการให้บริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน แม่บ้านประจำออฟฟิศ ด้วยทีมงานมืออาชีพ แม่บ้านประจำที่ชำนาญงาน มีการใช้อุปกรณ์และน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่ทันสมัย มีการอ้างอิงจากผู้ที่เคยใช้บริการแล้วบอกต่อ เราพัฒนาคุณภาพงานบริการและพนักงานในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท เมดไทย โฮมแคร์ จำกัด เป็นบริษัทจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงานที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดูสดใสสวยงาม น่าเชื่อถือ เราคือผู้ชำนาญงานด้านจัดส่งแม่บ้านประจำออฟฟิศ แม่บ้านประจำสำนักงาน เรามีแม่บ้านประจำสำนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี หากแม่บ้านประจำหยุดหรือลางานมีการจัดส่งแม่บ้านทดแทน ช่วยลดภาระงานของท่านได้ ด้วยค่าใช้ที่เหมาะจ่ายเหมาะสม จึงช่วยให้ท่านประหยัดและคุ้มค่า โดยไม่ต้องดำเนินการเอง

Top