แม่บ้านประจำสำนักงาน (Office Maid)

แม่บ้านประจำสำนักงาน (Office Maid)

ดูแลความสะอาดในออฟฟิศ – โรงงาน ในทุกๆวัน ด้วยแม่บ้านมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มุ่งเน้น คุณภาพความสะอาด และ ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง เป็นหลัก เพื่อลดภาระของผู้ว่าจ้าง ให้มีความสะดวกสบาย ยิ่งขึ้น

บริษัทแม่บ้านรายวัน

บริษัทแม่บ้านรายวัน

เป็นทางเลือกหนึ่งของ ผู้ว่าจ้างในการลดภาระ ด้านการทำความสะอาด โดยแม่บ้านมืออาชีพที่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว รวดเร็ว สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย